Trazado de polígonos regulares

Páxina principal

Heptágono dado o lado base.
Método alternativo 2

Sección de Xeometría

 

Polígonos dado o raio   Polígonos dado o lado

Triángulo equilátero
Cadrado
Pentágono
Hexágono
Heptágono -CL-
Heptágono -Alt1-
Heptágono -Alt2-
Octógono
Eneágono -CL-
Eneágono -Alt1-
Eneágono -Alt2-
Decágono 1
Decágono 2
Endecágono -CL-
Endecágono -Alt1-
Endecágono -Alt2-
Dodecágono -CL-
Tridecágono -Alt1-
Tridecágono -Alt2-
Tetradecágono -CL-
Tetradecágono -Alt1-
Tetradecágono -Alt2-
Pentadecágono -CL-
Hexadecágono -CL-
Heptadecágono -Alt1-
Heptadecágono -Alt2-
Octodecágono -CL-
Octodecágono -Alt1-
Octodecágono -Alt2-
Nonadecágono -Alt1-
Nonadecágono -Alt2-
Icoságono -CL-

Este es un Applet de Java creado con GeoGebra desde www.geogebra.org – Java no parece estar instalado Java en el equipo. Se aconseja dirigirse a www.java.com

Triángulo equilátero
Cadrado 1
Cadrado 2
Pentágono
Hexágono
Heptágono -CL-
Heptágono -Alt1-
Heptágono -Alt2-
Octógono
Eneágono -CL-
Eneágono -Alt1-
Eneágono -Alt2-
Decágono
Endecágono -Alt1-
Endecágono -Alt2-
Dodecágono -CL-
Tridecágono -Alt1-
Tridecágono -Alt2-
Tetradecágono -Alt1-
Tetradecágono -Alt2-
Pentadecágono -Alt-
Hexadecágono -CL-
Heptadecágono -Alt1-
Heptadecágono -Alt2-
Octodecágono -CL-
Octodecágono -Alt1-
Octodecágono -Alt2-
Nonadecágono -Alt1-
Nonadecágono -Alt2-
Icoságono -CL-

Trácese a mediatriz de AB con dous arcos de centros A e B e raio a distancia AB, que se cortan en C e D. Trácese unha perpendicular en B e lévese a metade de AB: BF. Trácese AF e réstese a medida FB para localizar o punto G, a unha distancia de A igual á sección áurea da base AB. Trácese un arco con centro D e raio 1 e outro con centro no punto medio da base: E, e raio EB, que cortará o anterior no punto H. Tómese a distancia GH e con ela como raio un arco de centro G cortará a mediatriz de AB en O, centro da circunferencia circunscrita ao heptágono.

BF mide a metade da raíz de 5: 1,11803398874... e o ángulo BAF, de tanxente 0,5 ten 26,56505117707…º. Con estes datos podemos situar a altura de G respecto da base AB en 0,27639320225… e a distancia á mediatriz de AB en 0,05278640450... O triángulo EDH ten un lado DH que mide 1 e dous, ED e EH que miden a metade da raíz de 3: 0,86602540378... Podemos calcular o ángulo BEH en 19,47122063449…º, e as coordenadas do punto H respecto de E en 0,81649658092… e 0,28867513459... A distancia GH polo tanto é de 0,76380892869... Por Pitágoras a altura do ce Cntro O, apotema do heptágono, é de 1,03837592847… e por tanto o raio 1,15248625537... O raio teórico é o inverso  Cdo duplo do seno de 360/14: 1,15238243548...

Erro teórico: 0,00010 = 0,00009·r

 

   
Arriba