Trazado de polígonos regulares

Páxina principal

Heptadecágono dado o raio / circunferencia circunscrita. Método alternativo 2

Sección de Xeometría

 

Polígonos dado o raio   Polígonos dado o lado

Triángulo equilátero
Cadrado
Pentágono
Hexágono
Heptágono -CL-
Heptágono -Alt1-
Heptágono -Alt2-
Octógono
Eneágono -CL-
Eneágono -Alt1-
Eneágono -Alt2-
Decágono 1
Decágono 2
Endecágono -CL-
Endecágono -Alt1-
Endecágono -Alt2-
Dodecágono -CL-
Tridecágono -Alt1-
Tridecágono -Alt2-
Tetradecágono -CL-
Tetradecágono -Alt1-
Tetradecágono -Alt2-
Pentadecágono -CL-
Hexadecágono -CL-
Heptadecágono -Alt1-
Heptadecágono -Alt2-
Octodecágono -CL-
Octodecágono -Alt1-
Octodecágono -Alt2-
Nonadecágono -Alt1-
Nonadecágono -Alt2-
Icoságono -CL-

Este es un Applet de Java creado con GeoGebra desde www.geogebra.org – Java no parece estar instalado Java en el equipo. Se aconseja dirigirse a www.java.com

Triángulo equilátero
Cadrado 1
Cadrado 2
Pentágono
Hexágono
Heptágono -CL-
Heptágono -Alt1-
Heptágono -Alt2-
Octógono
Eneágono -CL-
Eneágono -Alt1-
Eneágono -Alt2-
Decágono
Endecágono -Alt1-
Endecágono -Alt2-
Dodecágono -CL-
Tridecágono -Alt1-
Tridecágono -Alt2-
Tetradecágono -Alt1-
Tetradecágono -Alt2-
Pentadecágono -Alt-
Hexadecágono -CL-
Heptadecágono -Alt1-
Heptadecágono -Alt2-
Octodecágono -CL-
Octodecágono -Alt1-
Octodecágono -Alt2-
Nonadecágono -Alt1-
Nonadecágono -Alt2-
Icoságono -CL-

Obxectivo: obter como medida lateral a corda de 360/17: 21,17647058823…º. Esta corda é dupla do seno de 10,58823529411…= 0,18374951781… polo tanto debe medir 0,36749903563…

Trácense dous diámetros perpendiculares AB e CD, e calcúlese o punto medio do raio OB: G. Con arcos do mesmo raio que a circunferencia e centros A, C, sitese o punto exterior H que forma un cadrado con C,O,A. Trácese o segmento de recta tanxente AH. Trácese o segmento OH e un arco de centro G e raio GE (metade da raíz de 3) que o cortará no pnto I. Trácese agora o segmento BH (raíz de 5) e un arco de centro G e raio GC (metade da raíz de 5) que o cortará no punto L. Lévese a distancia IL á recta tanxente: AM e únase o punto M con O. O punto N de corte coa circunferencia é o vértice do heptadecágono contiguo a A.

No triángulo OGI coñecemos a medida OG= 0,5, GI= metade da raíz de 3 e o ángulo GOI= 135º. Proporcionando senos con lados opostos calculamos o lado OI= 0,43701602444…, o que permite situar as coordenadas de I respecto do centro O en -0,30901699437…, 0,30901699437... No triángulo GBL coñecemos GB= 0,5, GL= metade da raíz de 5 e o ángulo GBL de tanxente 0,5= 26,56505117707…º. Con estes datos calculamos as coordenadas de L en -0,68989794855…, 0,37979589711... Por Pitágoras a distancia IL resulta ser 0,38740154146…, tanxente do ángulo de 21,17644456190…º, que ten unha corda de 0,36749858912...

Erro teórico: 0,00000045·r

 

   
Arriba