Trazado de polígonos regulares

Páxina principal

Nonadecágono dado o lado base.
Método alternativo 2

Sección de Xeometría

 

Polígonos dado o raio   Polígonos dado o lado

Triángulo equilátero
Cadrado
Pentágono
Hexágono
Heptágono -CL-
Heptágono -Alt1-
Heptágono -Alt2-
Octógono
Eneágono -CL-
Eneágono -Alt1-
Eneágono -Alt2-
Decágono 1
Decágono 2
Endecágono -CL-
Endecágono -Alt1-
Endecágono -Alt2-
Dodecágono -CL-
Tridecágono -Alt1-
Tridecágono -Alt2-
Tetradecágono -CL-
Tetradecágono -Alt1-
Tetradecágono -Alt2-
Pentadecágono -CL-
Hexadecágono -CL-
Heptadecágono -Alt1-
Heptadecágono -Alt2-
Octodecágono -CL-
Octodecágono -Alt1-
Octodecágono -Alt2-
Nonadecágono -Alt1-
Nonadecágono -Alt2-
Icoságono -CL-

Este es un Applet de Java creado con GeoGebra desde www.geogebra.org – Java no parece estar instalado Java en el equipo. Se aconseja dirigirse a www.java.com

Triángulo equilátero
Cadrado 1
Cadrado 2
Pentágono
Hexágono
Heptágono -CL-
Heptágono -Alt1-
Heptágono -Alt2-
Octógono
Eneágono -CL-
Eneágono -Alt1-
Eneágono -Alt2-
Decágono
Endecágono -Alt1-
Endecágono -Alt2-
Dodecágono -CL-
Tridecágono -Alt1-
Tridecágono -Alt2-
Tetradecágono -Alt1-
Tetradecágono -Alt2-
Pentadecágono -Alt-
Hexadecágono -CL-
Heptadecágono -Alt1-
Heptadecágono -Alt2-
Octodecágono -CL-
Octodecágono -Alt1-
Octodecágono -Alt2-
Nonadecágono -Alt1-
Nonadecágono -Alt2-
Icoságono -CL-

Obxectivo: localizar o centro da circunferencia circunscrita, sabendo que o raio no nonadecágono regular mide respecto do lado o inverso do duplo do seno de 360/38=  3,03776691048... e o apotema 2,99633572926…

Trácense dous arcos con centros A e B e raio a distancia AB, que se cortarán en C e D. Trácese a mediatriz da base e continúese o arco de centro B ata cortar a prolongación de AB en E. Outro arco de igual raio e centro C cortará a mediatriz en F e o arco de centro B en G. Trácese GA, bisectriz de BAC que cortará a mediatriz de AB en H. Con centro en F e igual raio trácese un arco que cortará a bisectriz anterior en I. Lévese perpendicularmente I á recta AB:L. Trácese unha paralela á base por H que dará unha corda MN no arco de centro B. Súmese esta corda á distancia AL. O resultado AP é o raio do nonadecágono.

No triángulo AFI o ángulo FAI ten 45º, FI mide 1 e AF a corda de 30º= 0,51763809020... Con estes datos calculamos a distancia AI en 1,29663026288... Multiplicada pola metade da raíz de 3 dá AL= 1,12291474697... O arco AM ten 15º, polo que a corda MN é o duplo do coseno: 1,91485421551... A suma de AL e MN dá 3,03776896251...

Erro teórico: 0,000002 = 0,0000007·r

 

   
Arriba