Trazado de polígonos regulares

Páxina principal

Heptadecágono dado o raio / circunferencia circunscrita. Método alternativo 1

Sección de Xeometría

 

Polígonos dado o raio   Polígonos dado o lado

Triángulo equilátero
Cadrado
Pentágono
Hexágono
Heptágono -CL-
Heptágono -Alt1-
Heptágono -Alt2-
Octógono
Eneágono -CL-
Eneágono -Alt1-
Eneágono -Alt2-
Decágono 1
Decágono 2
Endecágono -CL-
Endecágono -Alt1-
Endecágono -Alt2-
Dodecágono -CL-
Tridecágono -Alt1-
Tridecágono -Alt2-
Tetradecágono -CL-
Tetradecágono -Alt1-
Tetradecágono -Alt2-
Pentadecágono -CL-
Hexadecágono -CL-
Heptadecágono -Alt1-
Heptadecágono -Alt2-
Octodecágono -CL-
Octodecágono -Alt1-
Octodecágono -Alt2-
Nonadecágono -Alt1-
Nonadecágono -Alt2-
Icoságono -CL-

Este es un Applet de Java creado con GeoGebra desde www.geogebra.org – Java no parece estar instalado Java en el equipo. Se aconseja dirigirse a www.java.com

Triángulo equilátero
Cadrado 1
Cadrado 2
Pentágono
Hexágono
Heptágono -CL-
Heptágono -Alt1-
Heptágono -Alt2-
Octógono
Eneágono -CL-
Eneágono -Alt1-
Eneágono -Alt2-
Decágono
Endecágono -Alt1-
Endecágono -Alt2-
Dodecágono -CL-
Tridecágono -Alt1-
Tridecágono -Alt2-
Tetradecágono -Alt1-
Tetradecágono -Alt2-
Pentadecágono -Alt-
Hexadecágono -CL-
Heptadecágono -Alt1-
Heptadecágono -Alt2-
Octodecágono -CL-
Octodecágono -Alt1-
Octodecágono -Alt2-
Nonadecágono -Alt1-
Nonadecágono -Alt2-
Icoságono -CL-

Obxectivo: obter como medida lateral a corda de 360/17: 21,17647058823…º. Esta corda é dupla do seno de 10,58823529411…= 0,18374951781… polo tanto debe medir 0,36749903563…

Trácense dous diámetros perpendiculares AB e CD, e un arco co mesmo raio que a circunferencia e centro A, para situar o punto E a 30º de D. Trácese outro arco de raio a corda de 90º e centro B, que cortará ao anterior no punto F. Trácese o raio que pasa por F e a corda de 120º BE, que se cortarán no punto G. A distancia entre o punto medio do raio OD: H e G é o lado do heptadecágono.

O triángulo ABF ten lados AB= 2, BF= raíz de 2, FA= 1. Pola fórmula de Herón a distancia de F ao lado AB –coordenada x- é de 0,661437828. A coordenada y é 0, 25. O ángulo DOF resulta por tanto de 20,70481104793...º O ángulo OBG é de 30º, polo que a distancia OG resulta de 0,78949542596, e as coordenadas de G respecto do centro 0,73850534812 e 0,27912878462. As de M son 0,5 e 0. Por Pitágoras a distancia MG mide 0,36714803484.

Erro teórico: 0,00035·r

 

   
Arriba