Trazado de polígonos regulares

Páxina principal

Heptágono dado o raio ou a circunferencia circunscrita. Método alternativo 2

Sección de Xeometría

 

Polígonos dado o raio   Polígonos dado o lado

Triángulo equilátero
Cadrado
Pentágono
Hexágono
Heptágono -CL-
Heptágono -Alt1-
Heptágono -Alt2-
Octógono
Eneágono -CL-
Eneágono -Alt1-
Eneágono -Alt2-
Decágono 1
Decágono 2
Endecágono -CL-
Endecágono -Alt1-
Endecágono -Alt2-
Dodecágono -CL-
Tridecágono -Alt1-
Tridecágono -Alt2-
Tetradecágono -CL-
Tetradecágono -Alt1-
Tetradecágono -Alt2-
Pentadecágono -CL-
Hexadecágono -CL-
Heptadecágono -Alt1-
Heptadecágono -Alt2-
Octodecágono -CL-
Octodecágono -Alt1-
Octodecágono -Alt2-
Nonadecágono -Alt1-
Nonadecágono -Alt2-
Icoságono -CL-

Este es un Applet de Java creado con GeoGebra desde www.geogebra.org – Java no parece estar instalado Java en el equipo. Se aconseja dirigirse a www.java.com

Triángulo equilátero
Cadrado 1
Cadrado 2
Pentágono
Hexágono
Heptágono -CL-
Heptágono -Alt1-
Heptágono -Alt2-
Octógono
Eneágono -CL-
Eneágono -Alt1-
Eneágono -Alt2-
Decágono
Endecágono -Alt1-
Endecágono -Alt2-
Dodecágono -CL-
Tridecágono -Alt1-
Tridecágono -Alt2-
Tetradecágono -Alt1-
Tetradecágono -Alt2-
Pentadecágono -Alt-
Hexadecágono -CL-
Heptadecágono -Alt1-
Heptadecágono -Alt2-
Octodecágono -CL-
Octodecágono -Alt1-
Octodecágono -Alt2-
Nonadecágono -Alt1-
Nonadecágono -Alt2-
Icoságono -CL-

Obxectivo: obter como medida lateral a corda dun sétimo da circunferencia: 51,42857142857...º. Esta corda é dupla do seno de 25,714285714285...= 0,433883739117558... polo tanto debe medir 0,86776747823511624…

Trácense os diámetros perpendiculares AB e CD. Calcúlese o punto medio do raio OA: E, Trácese o segmento CE e prolónguese ata a circunferencia: F. CE, hipotenusa dun triángulo rectángulo de catetos 1 e ½ raio, mide por Pitágoras a metade da raíz de cinco= 1,11803398874989… Abatida dende o punto E sobre o raio OB: G dá unha distancia OG igual a 0,61803398874989…, sección áurea do raio. Lévese o segmento á posición OH para calcular por Pitágoras co segmento OE= 0,5 como cateto, a hipotenusa EH = 0,794962899291599… O ángulo ECO ten por tanxente 0,5, polo que mide 26,565051177...º Como é inscrito, o central FOD mide o duplo 53,1301023541559… Polo Teorema de Thales, o raio OC é a CE (metade da raíz de 5) como o raio máis o coseno de 53,13 (0,6) á distancia CF, que mide por tanto 1,788854381999…. Restándolle EH dá unha distancia CI= 0,9938914827.... Trácese o segmento BF. Como o ángulo AOF é complementario de 53,13 mide 36,869897645844…º e ABF a metade 18,434948822922...º OL é a súa tanxente, 0,333333... Restado ao segmento CI dá a distancia CM 0,66055814936… A súa metade 0,33027907468… é o seno de 19,28571505834177...º polo tanto CM é a corda do arco de 38,5714301166. O lado obtido é a corda do seu complementario 51,42856988331644… e mide 0,867767453936…

O erro teórico é de 0,000000024·r

 

   
Arriba