Trazado de polígonos regulares

Páxina principal

Octadecágono dado o raio / circunferencia circunscrita. Método clásico

Sección de Xeometría

 

Polígonos dado o raio   Polígonos dado o lado

Triángulo equilátero
Cadrado
Pentágono
Hexágono
Heptágono -CL-
Heptágono -Alt1-
Heptágono -Alt2-
Octógono
Eneágono -CL-
Eneágono -Alt1-
Eneágono -Alt2-
Decágono 1
Decágono 2
Endecágono -CL-
Endecágono -Alt1-
Endecágono -Alt2-
Dodecágono -CL-
Tridecágono -Alt1-
Tridecágono -Alt2-
Tetradecágono -CL-
Tetradecágono -Alt1-
Tetradecágono -Alt2-
Pentadecágono -CL-
Hexadecágono -CL-
Heptadecágono -Alt1-
Heptadecágono -Alt2-
Octodecágono -CL-
Octodecágono -Alt1-
Octodecágono -Alt2-
Nonadecágono -Alt1-
Nonadecágono -Alt2-
Icoságono -CL-

Este es un Applet de Java creado con GeoGebra desde www.geogebra.org – Java no parece estar instalado Java en el equipo. Se aconseja dirigirse a www.java.com

Triángulo equilátero
Cadrado 1
Cadrado 2
Pentágono
Hexágono
Heptágono -CL-
Heptágono -Alt1-
Heptágono -Alt2-
Octógono
Eneágono -CL-
Eneágono -Alt1-
Eneágono -Alt2-
Decágono
Endecágono -Alt1-
Endecágono -Alt2-
Dodecágono -CL-
Tridecágono -Alt1-
Tridecágono -Alt2-
Tetradecágono -Alt1-
Tetradecágono -Alt2-
Pentadecágono -Alt-
Hexadecágono -CL-
Heptadecágono -Alt1-
Heptadecágono -Alt2-
Octodecágono -CL-
Octodecágono -Alt1-
Octodecágono -Alt2-
Nonadecágono -Alt1-
Nonadecágono -Alt2-
Icoságono -CL-

Obxectivo: obter como medida lateral a corda de 360/18: 20º. Esta corda é dupla do seno de 10= 0,17364817766… polo tanto debe medir 0,34729635533…

Trácense dous diámetros perpendiculares AB e CD. Con centro nos dous extremos A, B e igual raio que a circunferencia crear os arcos de 60º AE, EF, FB. Dous arcos con raio as cordas de 120º AF e BE (raíz de 3) córtanse no punto G. Co mesmo raio e centro G outro arco que pasa por A e B corta o raio OC en H. Lévese CH á circunferencia: CI e trácese a bisectriz de COI. Os dous arcos obtidos teñen como cordas dous lados do octodecágono.

Por Pitágoras calculamos que a distancia OG é a raíz de 2 = 1,41421356237…, polo tanto CG mide 2,41421356237… Restándolle CH (raíz de 3) a distancia CH é 0,6821627548…, corda co arco CI que terá 39,88554223405…º. A corda da súa metade 19,94277111702…º mide 0,34631265413...

Erro teórico: 0,00098·r

 

   
Arriba