Trazado de polígonos regulares

Páxina principal

Tetradecágono dado o lado base.
Método alternativo 1

Sección de Xeometría

 

Polígonos dado o raio   Polígonos dado o lado

Triángulo equilátero
Cadrado
Pentágono
Hexágono
Heptágono -CL-
Heptágono -Alt1-
Heptágono -Alt2-
Octógono
Eneágono -CL-
Eneágono -Alt1-
Eneágono -Alt2-
Decágono 1
Decágono 2
Endecágono -CL-
Endecágono -Alt1-
Endecágono -Alt2-
Dodecágono -CL-
Tridecágono -Alt1-
Tridecágono -Alt2-
Tetradecágono -CL-
Tetradecágono -Alt1-
Tetradecágono -Alt2-
Pentadecágono -CL-
Hexadecágono -CL-
Heptadecágono -Alt1-
Heptadecágono -Alt2-
Octodecágono -CL-
Octodecágono -Alt1-
Octodecágono -Alt2-
Nonadecágono -Alt1-
Nonadecágono -Alt2-
Icoságono -CL-

Este es un Applet de Java creado con GeoGebra desde www.geogebra.org – Java no parece estar instalado Java en el equipo. Se aconseja dirigirse a www.java.com

Triángulo equilátero
Cadrado 1
Cadrado 2
Pentágono
Hexágono
Heptágono -CL-
Heptágono -Alt1-
Heptágono -Alt2-
Octógono
Eneágono -CL-
Eneágono -Alt1-
Eneágono -Alt2-
Decágono
Endecágono -Alt1-
Endecágono -Alt2-
Dodecágono -CL-
Tridecágono -Alt1-
Tridecágono -Alt2-
Tetradecágono -Alt1-
Tetradecágono -Alt2-
Pentadecágono -Alt-
Hexadecágono -CL-
Heptadecágono -Alt1-
Heptadecágono -Alt2-
Octodecágono -CL-
Octodecágono -Alt1-
Octodecágono -Alt2-
Nonadecágono -Alt1-
Nonadecágono -Alt2-
Icoságono -CL-

Obxectivo: localizar o centro da circunferencia circunscrita, sabendo que o raio no tetradecágono regular mide respecto do lado o inverso do duplo do seno de 360/28=  2,24697960371... e o apotema 2,19064313376…

Trácese un arco con centro B e raio AB de 180º ata C, simétrico de A respecto de B. Localícese o punto medio D do arco e tamén E, a 30º de D. Trácese unha perpendicular dende E ata o punto medio de AB: F, e localícense tamén os puntos medios de BD= G e de BC = H. Trácese o segmento CG e prolónguese ata cortar en I o segmento EF. Lévese a distancia HD con centro en H ata máis aló de C na recta AB: L. A distancia IL tómase como raio do tetradecágono.

No triángulo rectángulo FIL, FI mide 0,75 e FL a metade da raíz de 5 máis 1= 2,11803398874... Por Pitágoras, o raio BO igual a IL  mide 2,24690186201...

Erro teórico: 0,000078 = 0,000035·r

 

   
Arriba