Trazado de polígonos regulares

Páxina principal

Nonadecágono dado o raio / circunferencia circunscrita. Método alternativo 1

Sección de Xeometría

 

Polígonos dado o raio   Polígonos dado o lado

Triángulo equilátero
Cadrado
Pentágono
Hexágono
Heptágono -CL-
Heptágono -Alt1-
Heptágono -Alt2-
Octógono
Eneágono -CL-
Eneágono -Alt1-
Eneágono -Alt2-
Decágono 1
Decágono 2
Endecágono -CL-
Endecágono -Alt1-
Endecágono -Alt2-
Dodecágono -CL-
Tridecágono -Alt1-
Tridecágono -Alt2-
Tetradecágono -CL-
Tetradecágono -Alt1-
Tetradecágono -Alt2-
Pentadecágono -CL-
Hexadecágono -CL-
Heptadecágono -Alt1-
Heptadecágono -Alt2-
Octodecágono -CL-
Octodecágono -Alt1-
Octodecágono -Alt2-
Nonadecágono -Alt1-
Nonadecágono -Alt2-
Icoságono -CL-

Este es un Applet de Java creado con GeoGebra desde www.geogebra.org – Java no parece estar instalado Java en el equipo. Se aconseja dirigirse a www.java.com

Triángulo equilátero
Cadrado 1
Cadrado 2
Pentágono
Hexágono
Heptágono -CL-
Heptágono -Alt1-
Heptágono -Alt2-
Octógono
Eneágono -CL-
Eneágono -Alt1-
Eneágono -Alt2-
Decágono
Endecágono -Alt1-
Endecágono -Alt2-
Dodecágono -CL-
Tridecágono -Alt1-
Tridecágono -Alt2-
Tetradecágono -Alt1-
Tetradecágono -Alt2-
Pentadecágono -Alt-
Hexadecágono -CL-
Heptadecágono -Alt1-
Heptadecágono -Alt2-
Octodecágono -CL-
Octodecágono -Alt1-
Octodecágono -Alt2-
Nonadecágono -Alt1-
Nonadecágono -Alt2-
Icoságono -CL-

Obxectivo: obter como medida lateral a corda de 360/19: 18,94736842105…º. Esta corda é dupla do seno de 9,47368421052…= 0,16459459028… polo tanto debe medir 0,32918918056…

Trácense dous diámetros perpendiculares AB e CD. Con centro en D trácese o arco e a corda de 120º EF, que corta o punto medio G o raio OD. Localícese tamén o punto medio do raio OA: H. Trácese un arco de centro G con raio a metade da raiz de 3, dende E ata o raio OC. Trácese a semirrecta DH que cortará o raio OA en H e o arco de centro G en I. Trácese o segmento GA, que corta o arco de centro G en L. A distancia L é o lado do nonadecágono.

No triángulo GDI, GD mide 0,5, GI a metade da raíz de 3 e o ángulo GDI 26,56505117707…º. Con estes datos calcúlase a distancia DI en 1,28387362203…, o que permite establecer as coordenadas de I respecto do centro O en -0,14833147735…, 0,57416573867... As coordenadas de L calcúlanse co coseno e seno do ángulo OGA= 63,43494882292…º en 0,11270166537…, 0,77459666924... Por Pitágoras a distancia IL resulta ser 0,32910615237...

Erro teórico: 0,000083·r

 

   
Arriba