Trazado de polígonos regulares

Páxina principal

Eneágono dado o lado base.
Método alternativo 2

Sección de Xeometría

 

Polígonos dado o raio   Polígonos dado o lado

Triángulo equilátero
Cadrado
Pentágono
Hexágono
Heptágono -CL-
Heptágono -Alt1-
Heptágono -Alt2-
Octógono
Eneágono -CL-
Eneágono -Alt1-
Eneágono -Alt2-
Decágono 1
Decágono 2
Endecágono -CL-
Endecágono -Alt1-
Endecágono -Alt2-
Dodecágono -CL-
Tridecágono -Alt1-
Tridecágono -Alt2-
Tetradecágono -CL-
Tetradecágono -Alt1-
Tetradecágono -Alt2-
Pentadecágono -CL-
Hexadecágono -CL-
Heptadecágono -Alt1-
Heptadecágono -Alt2-
Octodecágono -CL-
Octodecágono -Alt1-
Octodecágono -Alt2-
Nonadecágono -Alt1-
Nonadecágono -Alt2-
Icoságono -CL-

Este es un Applet de Java creado con GeoGebra desde www.geogebra.org – Java no parece estar instalado Java en el equipo. Se aconseja dirigirse a www.java.com

Triángulo equilátero
Cadrado 1
Cadrado 2
Pentágono
Hexágono
Heptágono -CL-
Heptágono -Alt1-
Heptágono -Alt2-
Octógono
Eneágono -CL-
Eneágono -Alt1-
Eneágono -Alt2-
Decágono
Endecágono -Alt1-
Endecágono -Alt2-
Dodecágono -CL-
Tridecágono -Alt1-
Tridecágono -Alt2-
Tetradecágono -Alt1-
Tetradecágono -Alt2-
Pentadecágono -Alt-
Hexadecágono -CL-
Heptadecágono -Alt1-
Heptadecágono -Alt2-
Octodecágono -CL-
Octodecágono -Alt1-
Octodecágono -Alt2-
Nonadecágono -Alt1-
Nonadecágono -Alt2-
Icoságono -CL-

Obxectivo: localizar o centro da circunferencia circunscrita, sabendo que o raio no eneágono regular mide respecto do lado o inverso do duplo do seno de 360/18= 1,46190220008... e o apotema 1,37373870972…

Trácense dous arcos con centros A e B e raio a distancia AB, que se cortarán en C formando triángulo equilátero. Trácese a mediatriz de AB, o segmento BC e a bisectriz do ángulo BAC que cortará o arco de centro A en F. Lévese F perpendicularmente á base: G cortando BC no punto H. Prolónguese a distancia BA na medida do raio do triángulo (AI): L. A distancia LH é o raio do eneágono.

O ángulo BAF ten 30º, polo que as coordenadas de F respecto de A son 0,86602540378... e 0,5. As de H son 0,86602540378... e 0,23205080756..., e as de L –0,57735026919... e 0 polo que a distancia LH mide 1,46191002138...

Erro teórico: 0,0000078 = 0,0000053·r

 

   
Arriba