Trazado de polígonos regulares

Páxina principal

Tridecágono dado o lado base.
Método alternativo 2

Sección de Xeometría

 

Polígonos dado o raio   Polígonos dado o lado

Triángulo equilátero
Cadrado
Pentágono
Hexágono
Heptágono -CL-
Heptágono -Alt1-
Heptágono -Alt2-
Octógono
Eneágono -CL-
Eneágono -Alt1-
Eneágono -Alt2-
Decágono 1
Decágono 2
Endecágono -CL-
Endecágono -Alt1-
Endecágono -Alt2-
Dodecágono -CL-
Tridecágono -Alt1-
Tridecágono -Alt2-
Tetradecágono -CL-
Tetradecágono -Alt1-
Tetradecágono -Alt2-
Pentadecágono -CL-
Hexadecágono -CL-
Heptadecágono -Alt1-
Heptadecágono -Alt2-
Octodecágono -CL-
Octodecágono -Alt1-
Octodecágono -Alt2-
Nonadecágono -Alt1-
Nonadecágono -Alt2-
Icoságono -CL-

Este es un Applet de Java creado con GeoGebra desde www.geogebra.org – Java no parece estar instalado Java en el equipo. Se aconseja dirigirse a www.java.com

Triángulo equilátero
Cadrado 1
Cadrado 2
Pentágono
Hexágono
Heptágono -CL-
Heptágono -Alt1-
Heptágono -Alt2-
Octógono
Eneágono -CL-
Eneágono -Alt1-
Eneágono -Alt2-
Decágono
Endecágono -Alt1-
Endecágono -Alt2-
Dodecágono -CL-
Tridecágono -Alt1-
Tridecágono -Alt2-
Tetradecágono -Alt1-
Tetradecágono -Alt2-
Pentadecágono -Alt-
Hexadecágono -CL-
Heptadecágono -Alt1-
Heptadecágono -Alt2-
Octodecágono -CL-
Octodecágono -Alt1-
Octodecágono -Alt2-
Nonadecágono -Alt1-
Nonadecágono -Alt2-
Icoságono -CL-

Obxectivo: localizar o centro da circunferencia circunscrita, sabendo que o raio no tridecágono regular mide respecto do lado o inverso do duplo do seno de 360/28=  2,08929073443... e o apotema 2,02857974281…

Trácense dous arcos con centros A e B e raio a distancia AB, que se cortarán en C e D. Trácese a mediatriz de AB e por A unha perpendicular á base na que se localizará o punto E, de altura igual a 1/2. Unha paralela á base por E cortará o arco de centro A en F. Trácese o segmento EB e réstese EA para calcular a sección áurea da base. Con ese raio e centro B un arco cortará en G o arco BC de centro A. Trácese GF e prolónguese para sumarlle a medida da base. O resultado GH tómase como raio do tridecágono.

O arco BF ten 30º, o que permite situar as coordenadas de F respecto de A en 0,86602540378… e 0,5. O arco GB ten 36º, o que sitúa as do punto G en 0,80901699437... e -0,58778525229... A distancia GF é por tanto 1,08927807002..., e o raio AO 2,08927807002...

Erro teórico: 0,000012 = 0,000006·r

 

   
Arriba