Trazado de polígonos regulares

Páxina principal

Tridecágono dado o raio ou a circunferencia circunscrita. Método alternativo 1

Sección de Xeometría

 

Polígonos dado o raio   Polígonos dado o lado

Triángulo equilátero
Cadrado
Pentágono
Hexágono
Heptágono -CL-
Heptágono -Alt1-
Heptágono -Alt2-
Octógono
Eneágono -CL-
Eneágono -Alt1-
Eneágono -Alt2-
Decágono 1
Decágono 2
Endecágono -CL-
Endecágono -Alt1-
Endecágono -Alt2-
Dodecágono -CL-
Tridecágono -Alt1-
Tridecágono -Alt2-
Tetradecágono -CL-
Tetradecágono -Alt1-
Tetradecágono -Alt2-
Pentadecágono -CL-
Hexadecágono -CL-
Heptadecágono -Alt1-
Heptadecágono -Alt2-
Octodecágono -CL-
Octodecágono -Alt1-
Octodecágono -Alt2-
Nonadecágono -Alt1-
Nonadecágono -Alt2-
Icoságono -CL-

Este es un Applet de Java creado con GeoGebra desde www.geogebra.org – Java no parece estar instalado Java en el equipo. Se aconseja dirigirse a www.java.com

Triángulo equilátero
Cadrado 1
Cadrado 2
Pentágono
Hexágono
Heptágono -CL-
Heptágono -Alt1-
Heptágono -Alt2-
Octógono
Eneágono -CL-
Eneágono -Alt1-
Eneágono -Alt2-
Decágono
Endecágono -Alt1-
Endecágono -Alt2-
Dodecágono -CL-
Tridecágono -Alt1-
Tridecágono -Alt2-
Tetradecágono -Alt1-
Tetradecágono -Alt2-
Pentadecágono -Alt-
Hexadecágono -CL-
Heptadecágono -Alt1-
Heptadecágono -Alt2-
Octodecágono -CL-
Octodecágono -Alt1-
Octodecágono -Alt2-
Nonadecágono -Alt1-
Nonadecágono -Alt2-
Icoságono -CL-

Obxectivo: obter como medida lateral a corda de 360/13: 27,6923076923…º. Esta corda é dupla do seno de 13,84615384615…= 0,239315664287… polo tanto debe medir 0,4786313285751…

Trácense dous diámetros perpendiculares AB e CD. Localícese o punto medio dun raio OC: E, e un arco con centro en E dende A ata o raio OD: F. Un arco OF cortará a bisectriz do cuadrante AOD no punto H. A distancia EH tómase como corda do arco CI, complementario ao do lado AI do tridecágono.

EA mide a metade da raíz de 5 = 1,118033988749…, polo tanto OF 0,618033988749… Como o ángulo DOG é de 45º, as coordenadas de G respecto do centro O son este último valor pola metade da raíz de 2= 0,4370160244… e as de E son -0,5 e 0. Por Pitágoras a distancia EG é 1,0339158745… e corresponde á corda do ángulo de 62,25683252743…º, polo que o lado obtido é a corda de 27,7431674725…, que mide 0,47949315793…

Erro teórico: 0,00086·r

 

   
Arriba