Trazado de polígonos regulares

Páxina principal

Endecágono dado o lado base.
Método alternativo 2

Sección de Xeometría

 

Polígonos dado o raio   Polígonos dado o lado

Triángulo equilátero
Cadrado
Pentágono
Hexágono
Heptágono -CL-
Heptágono -Alt1-
Heptágono -Alt2-
Octógono
Eneágono -CL-
Eneágono -Alt1-
Eneágono -Alt2-
Decágono 1
Decágono 2
Endecágono -CL-
Endecágono -Alt1-
Endecágono -Alt2-
Dodecágono -CL-
Tridecágono -Alt1-
Tridecágono -Alt2-
Tetradecágono -CL-
Tetradecágono -Alt1-
Tetradecágono -Alt2-
Pentadecágono -CL-
Hexadecágono -CL-
Heptadecágono -Alt1-
Heptadecágono -Alt2-
Octodecágono -CL-
Octodecágono -Alt1-
Octodecágono -Alt2-
Nonadecágono -Alt1-
Nonadecágono -Alt2-
Icoságono -CL-

Este es un Applet de Java creado con GeoGebra desde www.geogebra.org – Java no parece estar instalado Java en el equipo. Se aconseja dirigirse a www.java.com

Triángulo equilátero
Cadrado 1
Cadrado 2
Pentágono
Hexágono
Heptágono -CL-
Heptágono -Alt1-
Heptágono -Alt2-
Octógono
Eneágono -CL-
Eneágono -Alt1-
Eneágono -Alt2-
Decágono
Endecágono -Alt1-
Endecágono -Alt2-
Dodecágono -CL-
Tridecágono -Alt1-
Tridecágono -Alt2-
Tetradecágono -Alt1-
Tetradecágono -Alt2-
Pentadecágono -Alt-
Hexadecágono -CL-
Heptadecágono -Alt1-
Heptadecágono -Alt2-
Octodecágono -CL-
Octodecágono -Alt1-
Octodecágono -Alt2-
Nonadecágono -Alt1-
Nonadecágono -Alt2-
Icoságono -CL-

Obxectivo: localizar o centro da circunferencia circunscrita, sabendo que o raio no endecágono regular mide respecto do lado o inverso do duplo do seno de 360/22=  1,77473276644... e o apotema 1,70284361944…

Trácense dous arcos con centros A e B e raio a distancia AB, que se cortarán en C e D formando triángulo equilátero. Trácese a mediatriz de AB, complétese un cadrado ABEF. Trácense a diagonal BF e o segmento entre o punto medio da base M e o vértice do cadrado E, que se cortarán en G. Abátase dende M a altura do triángulo equilátero MD cara o mesmo lado en que se sitúa o punto G: H. Súmese a distancia GH á base AB. A medida resultante AI é o raio do endecágono.

MG mide 1/6 da raíz de 5= 0,37267799624... e o ángulo BME, de tanxente= 2, ten 63,43494882292...º, o que sitúa as coordenadas de G respecto de M en 0,16666 e 0,333333. As do punto H son 0,86602540378... e 0, polo que a distancia GH é  0,77473463475... O raio utilizado mide 1,77473463475...

Erro teórico: 0,0000019 = 0,000001·r

 

   
Arriba