Trazado de polígonos regulares

Páxina principal

Octadecágono dado o raio / circunferencia circunscrita. Método alternativo 1

Sección de Xeometría

 

Polígonos dado o raio   Polígonos dado o lado

Triángulo equilátero
Cadrado
Pentágono
Hexágono
Heptágono -CL-
Heptágono -Alt1-
Heptágono -Alt2-
Octógono
Eneágono -CL-
Eneágono -Alt1-
Eneágono -Alt2-
Decágono 1
Decágono 2
Endecágono -CL-
Endecágono -Alt1-
Endecágono -Alt2-
Dodecágono -CL-
Tridecágono -Alt1-
Tridecágono -Alt2-
Tetradecágono -CL-
Tetradecágono -Alt1-
Tetradecágono -Alt2-
Pentadecágono -CL-
Hexadecágono -CL-
Heptadecágono -Alt1-
Heptadecágono -Alt2-
Octodecágono -CL-
Octodecágono -Alt1-
Octodecágono -Alt2-
Nonadecágono -Alt1-
Nonadecágono -Alt2-
Icoságono -CL-

Este es un Applet de Java creado con GeoGebra desde www.geogebra.org – Java no parece estar instalado Java en el equipo. Se aconseja dirigirse a www.java.com

Triángulo equilátero
Cadrado 1
Cadrado 2
Pentágono
Hexágono
Heptágono -CL-
Heptágono -Alt1-
Heptágono -Alt2-
Octógono
Eneágono -CL-
Eneágono -Alt1-
Eneágono -Alt2-
Decágono
Endecágono -Alt1-
Endecágono -Alt2-
Dodecágono -CL-
Tridecágono -Alt1-
Tridecágono -Alt2-
Tetradecágono -Alt1-
Tetradecágono -Alt2-
Pentadecágono -Alt-
Hexadecágono -CL-
Heptadecágono -Alt1-
Heptadecágono -Alt2-
Octodecágono -CL-
Octodecágono -Alt1-
Octodecágono -Alt2-
Nonadecágono -Alt1-
Nonadecágono -Alt2-
Icoságono -CL-

Obxectivo: obter como medida lateral a corda de 360/18: 20º. Esta corda é dupla do seno de 10= 0,17364817766… polo tanto debe medir 0,34729635533…

Trácense dous diámetros perpendiculares AB e CD. Con centro en A trácese o arco e a corda de 120º EF, que corta o punto medio G o raio OA. Trácese o segmento AE e a semirrecta DG que se cortarán no punto H. Localícese o punto medio I do raio OD e trácese un arco de raio 1 con centro D para situar na circunferencia o punto L, a 60º de D. Coa distancia IL trácese un arco de centro I e outro e raio 1 e centro C, que se cortarán no punto M. A distancia HM é o lado do octodecágono.

No triángulo AGH o ángulo GAH mide 60º, AGH 63,43494882292…º e AG 0,5. Con estes datos calcúlase a distancia GH en 0,51888137995…, o que permite situar as coordenadas de H en - 0,46410161513…, 0,73205080756... Os lados do triángulo CIM miden 1,5, 1 e a metade da raíz de 3. Pola fórmula de Herón calculamos a altura de M sobre CD=  0,55277079839…, que é a súa coordenada y, e como o ángulo ICM mide 33,55730976192º, a x será -0,16666666666…, polo que a distancia HM resulta ser 0,34728787808…, que é o lado do octodecágono.

Erro teórico: 0,000009·r

 

   
Arriba