Trazado de polígonos regulares

Páxina principal

Tetradecágono dado o raio / circunferencia circunscrita. Método alternativo 2

Sección de Xeometría

 

Polígonos dado o raio   Polígonos dado o lado

Triángulo equilátero
Cadrado
Pentágono
Hexágono
Heptágono -CL-
Heptágono -Alt1-
Heptágono -Alt2-
Octógono
Eneágono -CL-
Eneágono -Alt1-
Eneágono -Alt2-
Decágono 1
Decágono 2
Endecágono -CL-
Endecágono -Alt1-
Endecágono -Alt2-
Dodecágono -CL-
Tridecágono -Alt1-
Tridecágono -Alt2-
Tetradecágono -CL-
Tetradecágono -Alt1-
Tetradecágono -Alt2-
Pentadecágono -CL-
Hexadecágono -CL-
Heptadecágono -Alt1-
Heptadecágono -Alt2-
Octodecágono -CL-
Octodecágono -Alt1-
Octodecágono -Alt2-
Nonadecágono -Alt1-
Nonadecágono -Alt2-
Icoságono -CL-

Este es un Applet de Java creado con GeoGebra desde www.geogebra.org – Java no parece estar instalado Java en el equipo. Se aconseja dirigirse a www.java.com

Triángulo equilátero
Cadrado 1
Cadrado 2
Pentágono
Hexágono
Heptágono -CL-
Heptágono -Alt1-
Heptágono -Alt2-
Octógono
Eneágono -CL-
Eneágono -Alt1-
Eneágono -Alt2-
Decágono
Endecágono -Alt1-
Endecágono -Alt2-
Dodecágono -CL-
Tridecágono -Alt1-
Tridecágono -Alt2-
Tetradecágono -Alt1-
Tetradecágono -Alt2-
Pentadecágono -Alt-
Hexadecágono -CL-
Heptadecágono -Alt1-
Heptadecágono -Alt2-
Octodecágono -CL-
Octodecágono -Alt1-
Octodecágono -Alt2-
Nonadecágono -Alt1-
Nonadecágono -Alt2-
Icoságono -CL-

Obxectivo: obter como medida lateral a corda de 360/14: 25,71428571428…º. Esta corda é dupla do seno de 12,857142857…= 0,22252093395… polo tanto debe medir 0,44504186791…

Trácense dous diámetros perpendiculares AB e CD. Co mesmo raio que a circunferencia trácese un arco de centro C para obter a corda de 120º EF e o seu punto medio G. Trácese o segmento GB e un arco de raio 1 e centro A para obter o punto H a 60º de A, e con centro en H outro arco de igual raio que cortará o segmento GB en I. Trácese a semirrecta CI e prolónguese ata cortar a circunferencia en L. A unión de L con A cortará o diámetro CD en M. Trácese a corda de 120º DE, que corta o diámetro AB en N. Prolónguese o segmento ON na medida OM para obter OP. Unha perpendicular en P dará os dous vértices do tetradecágono contiguos a A.

Sabendo que o triángulo OBG ten como tanxente 0,5 calcúlase HBI en 3,43494882292…º. Como HI mide 1 e HB a raíz de 3, proporcionando lados e senos resulta unha distancia BI de 0,73433845525…, o que permite situar I nas coordenadas -0,32840614088… e -0,34318771822… respecto do centro O, e calcular o ángulo OCI de 27,06725269684…º. O arco DL terá 54,13450539368…º e o seu complementario BL 35,86549460631…º O ángulo BAL mide a metade 17,93274730315…º e a súa tanxente OM é 0,32362249002…. ON mide 1/3 da raiz de 3: 0,57735026918…, polo que sumado con ON dá OP= 0,90097275921…, que é o coseno de 25,71377184894…º, polo que o lado resultante mide 0,44503312412…

Erro teórico: 0,0000087·r

 

   
Arriba