Trazado de polígonos regulares

Páxina principal

Tridecágono dado o lado base.
Método alternativo 1

Sección de Xeometría

 

Polígonos dado o raio   Polígonos dado o lado

Triángulo equilátero
Cadrado
Pentágono
Hexágono
Heptágono -CL-
Heptágono -Alt1-
Heptágono -Alt2-
Octógono
Eneágono -CL-
Eneágono -Alt1-
Eneágono -Alt2-
Decágono 1
Decágono 2
Endecágono -CL-
Endecágono -Alt1-
Endecágono -Alt2-
Dodecágono -CL-
Tridecágono -Alt1-
Tridecágono -Alt2-
Tetradecágono -CL-
Tetradecágono -Alt1-
Tetradecágono -Alt2-
Pentadecágono -CL-
Hexadecágono -CL-
Heptadecágono -Alt1-
Heptadecágono -Alt2-
Octodecágono -CL-
Octodecágono -Alt1-
Octodecágono -Alt2-
Nonadecágono -Alt1-
Nonadecágono -Alt2-
Icoságono -CL-

Este es un Applet de Java creado con GeoGebra desde www.geogebra.org – Java no parece estar instalado Java en el equipo. Se aconseja dirigirse a www.java.com

Triángulo equilátero
Cadrado 1
Cadrado 2
Pentágono
Hexágono
Heptágono -CL-
Heptágono -Alt1-
Heptágono -Alt2-
Octógono
Eneágono -CL-
Eneágono -Alt1-
Eneágono -Alt2-
Decágono
Endecágono -Alt1-
Endecágono -Alt2-
Dodecágono -CL-
Tridecágono -Alt1-
Tridecágono -Alt2-
Tetradecágono -Alt1-
Tetradecágono -Alt2-
Pentadecágono -Alt-
Hexadecágono -CL-
Heptadecágono -Alt1-
Heptadecágono -Alt2-
Octodecágono -CL-
Octodecágono -Alt1-
Octodecágono -Alt2-
Nonadecágono -Alt1-
Nonadecágono -Alt2-
Icoságono -CL-

Obxectivo: localizar o centro da circunferencia circunscrita, sabendo que o raio no tridecágono regular mide respecto do lado o inverso do duplo do seno de 360/28=  2,08929073443... e o apotema 2,02857974281…

Trácense dous arcos con centros A e B e raio a distancia AB, que se cortarán en C e D formando triángulo equilátero. Trácese a mediatriz de AB e unha perpendicular á base en A. Localícese nesta perpendicular o punto de altura 1: I e con centro nel outro arco de raio 1 definirá o punto L cortando tamén a mediatriz en F. Trácese o segmento LB e unha paralela á base por F que cortará o anterior en N. A distancia BN tómase como raio do tridecágono.

BL mide a raíz de 5= 2,23606797749... e a altura da recta FN é igual 1 máis a metade da raíz de 3, por tanto 1,86602540378… Aplicando proporción directa, o raio resultante BO = BN mide 2,08627982530..

Erro teórico: 0,003 = 0,0014·r

 

   
Arriba