Trazado de polígonos regulares

Páxina principal

Tetradecágono dado o lado base.
Método alternativo 2

Sección de Xeometría

 

Polígonos dado o raio   Polígonos dado o lado

Triángulo equilátero
Cadrado
Pentágono
Hexágono
Heptágono -CL-
Heptágono -Alt1-
Heptágono -Alt2-
Octógono
Eneágono -CL-
Eneágono -Alt1-
Eneágono -Alt2-
Decágono 1
Decágono 2
Endecágono -CL-
Endecágono -Alt1-
Endecágono -Alt2-
Dodecágono -CL-
Tridecágono -Alt1-
Tridecágono -Alt2-
Tetradecágono -CL-
Tetradecágono -Alt1-
Tetradecágono -Alt2-
Pentadecágono -CL-
Hexadecágono -CL-
Heptadecágono -Alt1-
Heptadecágono -Alt2-
Octodecágono -CL-
Octodecágono -Alt1-
Octodecágono -Alt2-
Nonadecágono -Alt1-
Nonadecágono -Alt2-
Icoságono -CL-

Este es un Applet de Java creado con GeoGebra desde www.geogebra.org – Java no parece estar instalado Java en el equipo. Se aconseja dirigirse a www.java.com

Triángulo equilátero
Cadrado 1
Cadrado 2
Pentágono
Hexágono
Heptágono -CL-
Heptágono -Alt1-
Heptágono -Alt2-
Octógono
Eneágono -CL-
Eneágono -Alt1-
Eneágono -Alt2-
Decágono
Endecágono -Alt1-
Endecágono -Alt2-
Dodecágono -CL-
Tridecágono -Alt1-
Tridecágono -Alt2-
Tetradecágono -Alt1-
Tetradecágono -Alt2-
Pentadecágono -Alt-
Hexadecágono -CL-
Heptadecágono -Alt1-
Heptadecágono -Alt2-
Octodecágono -CL-
Octodecágono -Alt1-
Octodecágono -Alt2-
Nonadecágono -Alt1-
Nonadecágono -Alt2-
Icoságono -CL-

Obxectivo: localizar o centro da circunferencia circunscrita, sabendo que o raio no tetradecágono regular mide respecto do lado o inverso do duplo do seno de 360/28=  2,24697960371... e o apotema 2,19064313376…

Trácese un arco de máis de 90º con centro A e raio AB, e outro de igual raio con centro en B que cortará o anterior en C. Trácese a perpendicular dende C ao punto medio de AB: D e outra en A para localizar no primeiro arco o punto E. Con centro en E e igual raio localícese F, de maneira que teñamos tres arcos consecutivos de 30º BF, FC, CE. Trácese o segmento FE que cortará CD en G, e a semirrecta AG que cortárá o primeiro arco en H. Abátase DC con centro en D ata a prolongación da base máis aló de A: I. Trácese a semirrecta IH e súmese a medida AB. O resultado IL é o raio do tetradecágono.

As coordenadas de G respecto de A son 0,5 e 0,71132486540... Polo tanto o ángulo BAH ten 54,89609063898…º, así que as coordenadas de H son o coseno e seno deste ángulo: 0,57506107405… e 0,81811048221... As de I son -0,36602540378… e 0. Por Pitágoras IH mide 1,24697574951…, e o raio 2,24697574951...

Erro teórico: 0,0000039 = 0,0000017·r

 

   
Arriba