Trazado de polígonos regulares

Páxina principal

Octodecágono dado o lado base.
Método alternativo 1

Sección de Xeometría

 

Polígonos dado o raio   Polígonos dado o lado

Triángulo equilátero
Cadrado
Pentágono
Hexágono
Heptágono -CL-
Heptágono -Alt1-
Heptágono -Alt2-
Octógono
Eneágono -CL-
Eneágono -Alt1-
Eneágono -Alt2-
Decágono 1
Decágono 2
Endecágono -CL-
Endecágono -Alt1-
Endecágono -Alt2-
Dodecágono -CL-
Tridecágono -Alt1-
Tridecágono -Alt2-
Tetradecágono -CL-
Tetradecágono -Alt1-
Tetradecágono -Alt2-
Pentadecágono -CL-
Hexadecágono -CL-
Heptadecágono -Alt1-
Heptadecágono -Alt2-
Octodecágono -CL-
Octodecágono -Alt1-
Octodecágono -Alt2-
Nonadecágono -Alt1-
Nonadecágono -Alt2-
Icoságono -CL-

Este es un Applet de Java creado con GeoGebra desde www.geogebra.org – Java no parece estar instalado Java en el equipo. Se aconseja dirigirse a www.java.com

Triángulo equilátero
Cadrado 1
Cadrado 2
Pentágono
Hexágono
Heptágono -CL-
Heptágono -Alt1-
Heptágono -Alt2-
Octógono
Eneágono -CL-
Eneágono -Alt1-
Eneágono -Alt2-
Decágono
Endecágono -Alt1-
Endecágono -Alt2-
Dodecágono -CL-
Tridecágono -Alt1-
Tridecágono -Alt2-
Tetradecágono -Alt1-
Tetradecágono -Alt2-
Pentadecágono -Alt-
Hexadecágono -CL-
Heptadecágono -Alt1-
Heptadecágono -Alt2-
Octodecágono -CL-
Octodecágono -Alt1-
Octodecágono -Alt2-
Nonadecágono -Alt1-
Nonadecágono -Alt2-
Icoságono -CL-

Obxectivo: localizar o centro da circunferencia circunscrita, sabendo que o raio no octodecágono regular mide respecto do lado o inverso do duplo do seno de 360/36=  2,87938524157... e o apotema 2,83564090980…

Construase un cadrado ABCD sobre a base. Trácese un segmento dende B ao punto medio do lado AD: E. Réstese a este segmento a distancia EA, igual á metade da base, e trácese un arco de centro B co resultado, que é sección áurea da base. Trácese un segmento dende D ao punto medio da base M, que cortará o arco de centro B en F. Triplíquese a altura do lado BC: BH. A distancia FH é o raio do octodecágono.

No triángulo MBF, o lado MB mide a metade da base, BF a sección áurea, e o ángulo BMF ten 116,565051177077...º Isto permite situar as coordenadas de F respecto de A en 0,590770025… e 0,181540049… Como as do punto H son 1 e 3, por Pitágoras calculamos a distancia FH en 2,87970931134...

Erro teórico: 0,00032 = 0,00011·r

 

   
Arriba