Trazado de polígonos regulares

Páxina principal

Octodecágono dado o lado base.
Método clásico

Sección de Xeometría

 

Polígonos dado o raio   Polígonos dado o lado

Triángulo equilátero
Cadrado
Pentágono
Hexágono
Heptágono -CL-
Heptágono -Alt1-
Heptágono -Alt2-
Octógono
Eneágono -CL-
Eneágono -Alt1-
Eneágono -Alt2-
Decágono 1
Decágono 2
Endecágono -CL-
Endecágono -Alt1-
Endecágono -Alt2-
Dodecágono -CL-
Tridecágono -Alt1-
Tridecágono -Alt2-
Tetradecágono -CL-
Tetradecágono -Alt1-
Tetradecágono -Alt2-
Pentadecágono -CL-
Hexadecágono -CL-
Heptadecágono -Alt1-
Heptadecágono -Alt2-
Octodecágono -CL-
Octodecágono -Alt1-
Octodecágono -Alt2-
Nonadecágono -Alt1-
Nonadecágono -Alt2-
Icoságono -CL-

Este es un Applet de Java creado con GeoGebra desde www.geogebra.org – Java no parece estar instalado Java en el equipo. Se aconseja dirigirse a www.java.com

Triángulo equilátero
Cadrado 1
Cadrado 2
Pentágono
Hexágono
Heptágono -CL-
Heptágono -Alt1-
Heptágono -Alt2-
Octógono
Eneágono -CL-
Eneágono -Alt1-
Eneágono -Alt2-
Decágono
Endecágono -Alt1-
Endecágono -Alt2-
Dodecágono -CL-
Tridecágono -Alt1-
Tridecágono -Alt2-
Tetradecágono -Alt1-
Tetradecágono -Alt2-
Pentadecágono -Alt-
Hexadecágono -CL-
Heptadecágono -Alt1-
Heptadecágono -Alt2-
Octodecágono -CL-
Octodecágono -Alt1-
Octodecágono -Alt2-
Nonadecágono -Alt1-
Nonadecágono -Alt2-
Icoságono -CL-

Obxectivo: localizar o centro da circunferencia circunscrita, sabendo que o raio no octodecágono regular mide respecto do lado o inverso do duplo do seno de 360/36=  2,87938524157... e o apotema 2,83564090980…

Trácense dous arcos con centros A e B e raio a distancia AB, que se cortarán en P formando triángulo equilátero. Localícese o punto medio de BP: Q e trácese un arco de centro P e raio PQ que cortará a mediatriz en R, centro do eneágono. Trácese outro arco con centro R e raio RB que cortará a mediatriz en O, centro do octodecágono.

A altura do punto P sobre a base é igual á metade da raíz de 3= 0,86602540378... PR mide 0,5. Por Pitágoras, a medida RB mide 1,45465645558..., por tanto a altura de O, apotema do octodecágono, mide  02,82068185936..., e o raio obtido  2,86465463044.

Erro teórico: 0,015 = 0,005·r

 

   
Arriba