Trazado de polígonos regulares

Páxina principal

Tridecágono dado o raio ou a circunferencia circunscrita. Método alternativo 2

Sección de Xeometría

 

Polígonos dado o raio   Polígonos dado o lado

Triángulo equilátero
Cadrado
Pentágono
Hexágono
Heptágono -CL-
Heptágono -Alt1-
Heptágono -Alt2-
Octógono
Eneágono -CL-
Eneágono -Alt1-
Eneágono -Alt2-
Decágono 1
Decágono 2
Endecágono -CL-
Endecágono -Alt1-
Endecágono -Alt2-
Dodecágono -CL-
Tridecágono -Alt1-
Tridecágono -Alt2-
Tetradecágono -CL-
Tetradecágono -Alt1-
Tetradecágono -Alt2-
Pentadecágono -CL-
Hexadecágono -CL-
Heptadecágono -Alt1-
Heptadecágono -Alt2-
Octodecágono -CL-
Octodecágono -Alt1-
Octodecágono -Alt2-
Nonadecágono -Alt1-
Nonadecágono -Alt2-
Icoságono -CL-

Este es un Applet de Java creado con GeoGebra desde www.geogebra.org – Java no parece estar instalado Java en el equipo. Se aconseja dirigirse a www.java.com

Triángulo equilátero
Cadrado 1
Cadrado 2
Pentágono
Hexágono
Heptágono -CL-
Heptágono -Alt1-
Heptágono -Alt2-
Octógono
Eneágono -CL-
Eneágono -Alt1-
Eneágono -Alt2-
Decágono
Endecágono -Alt1-
Endecágono -Alt2-
Dodecágono -CL-
Tridecágono -Alt1-
Tridecágono -Alt2-
Tetradecágono -Alt1-
Tetradecágono -Alt2-
Pentadecágono -Alt-
Hexadecágono -CL-
Heptadecágono -Alt1-
Heptadecágono -Alt2-
Octodecágono -CL-
Octodecágono -Alt1-
Octodecágono -Alt2-
Nonadecágono -Alt1-
Nonadecágono -Alt2-
Icoságono -CL-

Obxectivo: obter como medida lateral a corda de 360/13: 27,6923076923…º. Esta corda é dupla do seno de 13,84615384615…= 0,239315664287… polo tanto debe medir 0,4786313285751…

Trácense dous diámetros perpendiculares AB e CD. Localícese o punto medio dun raio OD: G, e cun arco con centro en A con igual raio que a circunferencia sitúese o punto H a 30º de D. Trácese a semirrecta BG ata que corte o raio OH en I. Sitúese con outro arco de centro B o punto da circunferencia L a 60º de B e trácese LA. Lévese a distancia GA ata o raio OC: M. Un arco OM cortará LA no punto N. A distancia NI tómase como lado do tridecágono.

O triángulo OBI ten 120º en O, 26,565051177…º en B e por tanto 33,434948822922… en I. OB mide 1 raio, o que permite calcular a distancia OI como 0,8116548391159…, e situar as coordenadas de I en 0,702913709778988… e 0,40582741955797…. O triángulo AON ten os lados AO= 1 e ON= 0,618… e o ángulo NAO de 30º. Calcúlase que o ángulo ONA ten 126º, e por tanto AON 24º e DON 66º, o que sitúa as coordenadas de N en 0,25137706989087… e 0,564602143091204… (coseno e seno de 66 x 6,018). Por Pitágoras a distancia NI resulta ser 0,47863843346987…

Erro teórico: 0,000007·r

 

   
Arriba