Trazado de polígonos regulares

Páxina principal

Eneágono dado o raio ou a circunferencia circunscrita. Método alternativo 1

Sección de Xeometría

 

Polígonos dado o raio   Polígonos dado o lado

Triángulo equilátero
Cadrado
Pentágono
Hexágono
Heptágono -CL-
Heptágono -Alt1-
Heptágono -Alt2-
Octógono
Eneágono -CL-
Eneágono -Alt1-
Eneágono -Alt2-
Decágono 1
Decágono 2
Endecágono -CL-
Endecágono -Alt1-
Endecágono -Alt2-
Dodecágono -CL-
Tridecágono -Alt1-
Tridecágono -Alt2-
Tetradecágono -CL-
Tetradecágono -Alt1-
Tetradecágono -Alt2-
Pentadecágono -CL-
Hexadecágono -CL-
Heptadecágono -Alt1-
Heptadecágono -Alt2-
Octodecágono -CL-
Octodecágono -Alt1-
Octodecágono -Alt2-
Nonadecágono -Alt1-
Nonadecágono -Alt2-
Icoságono -CL-

Este es un Applet de Java creado con GeoGebra desde www.geogebra.org – Java no parece estar instalado Java en el equipo. Se aconseja dirigirse a www.java.com

Triángulo equilátero
Cadrado 1
Cadrado 2
Pentágono
Hexágono
Heptágono -CL-
Heptágono -Alt1-
Heptágono -Alt2-
Octógono
Eneágono -CL-
Eneágono -Alt1-
Eneágono -Alt2-
Decágono
Endecágono -Alt1-
Endecágono -Alt2-
Dodecágono -CL-
Tridecágono -Alt1-
Tridecágono -Alt2-
Tetradecágono -Alt1-
Tetradecágono -Alt2-
Pentadecágono -Alt-
Hexadecágono -CL-
Heptadecágono -Alt1-
Heptadecágono -Alt2-
Octodecágono -CL-
Octodecágono -Alt1-
Octodecágono -Alt2-
Nonadecágono -Alt1-
Nonadecágono -Alt2-
Icoságono -CL-

Obxectivo: obter como medida lateral a corda dun noveno da circunferencia: 40º. Esta corda é dupla do seno de 20= 0,342020143326 polo tanto debe medir 0,684040286651…

Trácense dous diámetros perpendiculares AB e CD. Trácese un arco de raio igual ao da circunferencia con centro en C e outro con centro en D, para obter os puntos E, F, os dous a 30º de A. O segmento CF corta o primeiro en G. Trácese tamén FD e un arco de igual raio e centro A para obter H. A unión de H con G corta FD en I. A distancia GI é a corda DM complementaria ao lado do eneágono.

Os lados do triángulo CFD miden a raíz de 3, 1 e 2. Observando que GFI é semellante, e que pola posición do punto G a proporción co anterior é de Raíz de 3 menos un a raíz de 3, o lado GI medirá 0,84529946162074847... que é a corda de 50,003978912…º O lado que se obtén para o eneágono é a corda do complementario 39,9960210879…, que mide 0,68397502917646379…

Erro teórico: 0,000065·r

 

   
Arriba