Trazado de polígonos regulares

Páxina principal

Tetradecágono dado o raio / circunferencia circunscrita. Método alternativo 1

Sección de Xeometría

 

Polígonos dado o raio   Polígonos dado o lado

Triángulo equilátero
Cadrado
Pentágono
Hexágono
Heptágono -CL-
Heptágono -Alt1-
Heptágono -Alt2-
Octógono
Eneágono -CL-
Eneágono -Alt1-
Eneágono -Alt2-
Decágono 1
Decágono 2
Endecágono -CL-
Endecágono -Alt1-
Endecágono -Alt2-
Dodecágono -CL-
Tridecágono -Alt1-
Tridecágono -Alt2-
Tetradecágono -CL-
Tetradecágono -Alt1-
Tetradecágono -Alt2-
Pentadecágono -CL-
Hexadecágono -CL-
Heptadecágono -Alt1-
Heptadecágono -Alt2-
Octodecágono -CL-
Octodecágono -Alt1-
Octodecágono -Alt2-
Nonadecágono -Alt1-
Nonadecágono -Alt2-
Icoságono -CL-

Este es un Applet de Java creado con GeoGebra desde www.geogebra.org – Java no parece estar instalado Java en el equipo. Se aconseja dirigirse a www.java.com

Triángulo equilátero
Cadrado 1
Cadrado 2
Pentágono
Hexágono
Heptágono -CL-
Heptágono -Alt1-
Heptágono -Alt2-
Octógono
Eneágono -CL-
Eneágono -Alt1-
Eneágono -Alt2-
Decágono
Endecágono -Alt1-
Endecágono -Alt2-
Dodecágono -CL-
Tridecágono -Alt1-
Tridecágono -Alt2-
Tetradecágono -Alt1-
Tetradecágono -Alt2-
Pentadecágono -Alt-
Hexadecágono -CL-
Heptadecágono -Alt1-
Heptadecágono -Alt2-
Octodecágono -CL-
Octodecágono -Alt1-
Octodecágono -Alt2-
Nonadecágono -Alt1-
Nonadecágono -Alt2-
Icoságono -CL-

Obxectivo: obter como medida lateral a corda de 360/14: 25,71428571428…º. Esta corda é dupla do seno de 12,857142857…= 0,22252093395… polo tanto debe medir 0,44504186791…

Trácense dous diámetros perpendiculares AB e CD. Co mesmo raio que a circunferencia trácese un arco de centro A e outro de centro D para obter os puntos E, F, a 30º e 60º de D respectivamente. Trácese a corda EA e dende o punto G onde corta ao arco OF un segmento ata o centro O. Trácese un arco con raio a corda de 90º BD con centro B, que cortará o segmento anterior no punto H. A distancia OH é o lado do tetradecágono.

Sabendo que no triángulo DEG o ángulo DEG ten 135º e o lado oposto GD mide 1, a mesma proporción entre o seno de 135 e 1 haina entre o seno de EGD e a corda de 30º 0,51763809… e entre o seno de EDG e EG, que resulta medir 0,564579455317…, polo que AG mide 0,43542054468… e as coordenadas de G son 0,377085253… e 0,78228972765… Con elas calcúlase o ángulo DOG que ten 64,264649283…º e OBH 154,264649283…º Calculando co seno deste ángulo no triángulo OBH, o segmento OH resulta medir 0,445094636…

Erro teórico: 0,000053·r

 

   
Arriba