Trazado de polígonos regulares

Páxina principal

Heptágono dado o raio ou a circunferencia circunscrita. Método alternativo 1

Sección de Xeometría

 

Polígonos dado o raio   Polígonos dado o lado

Triángulo equilátero
Cadrado
Pentágono
Hexágono
Heptágono -CL-
Heptágono -Alt1-
Heptágono -Alt2-
Octógono
Eneágono -CL-
Eneágono -Alt1-
Eneágono -Alt2-
Decágono 1
Decágono 2
Endecágono -CL-
Endecágono -Alt1-
Endecágono -Alt2-
Dodecágono -CL-
Tridecágono -Alt1-
Tridecágono -Alt2-
Tetradecágono -CL-
Tetradecágono -Alt1-
Tetradecágono -Alt2-
Pentadecágono -CL-
Hexadecágono -CL-
Heptadecágono -Alt1-
Heptadecágono -Alt2-
Octodecágono -CL-
Octodecágono -Alt1-
Octodecágono -Alt2-
Nonadecágono -Alt1-
Nonadecágono -Alt2-
Icoságono -CL-

Este es un Applet de Java creado con GeoGebra desde www.geogebra.org – Java no parece estar instalado Java en el equipo. Se aconseja dirigirse a www.java.com

Triángulo equilátero
Cadrado 1
Cadrado 2
Pentágono
Hexágono
Heptágono -CL-
Heptágono -Alt1-
Heptágono -Alt2-
Octógono
Eneágono -CL-
Eneágono -Alt1-
Eneágono -Alt2-
Decágono
Endecágono -Alt1-
Endecágono -Alt2-
Dodecágono -CL-
Tridecágono -Alt1-
Tridecágono -Alt2-
Tetradecágono -Alt1-
Tetradecágono -Alt2-
Pentadecágono -Alt-
Hexadecágono -CL-
Heptadecágono -Alt1-
Heptadecágono -Alt2-
Octodecágono -CL-
Octodecágono -Alt1-
Octodecágono -Alt2-
Nonadecágono -Alt1-
Nonadecágono -Alt2-
Icoságono -CL-

Obxectivo: obter como medida lateral a corda dun sétimo da circunferencia: 51,42857142857...º. Esta corda é dupla do seno de 25,714285714285...= 0,433883739117558... polo tanto debe medir 0,86776747823511624…

Trácense os diámetros perpendiculares AB e CD. Trácese un arco de igual raio que a circunferencia con centro en A e outro con raio BC (raíz de 2 ou corda de 90º) con centro en B. Ambos arcos córtanse no punto E. Os lados do triángulo ABE miden 2, 1 e raíz de 2, e os senos dos ángulos opostos son proporcionais, do que podemos deducir que o ángulo EBA mide 27,88556683609358…º e o ángulo EOD 20,704811054635534…º. No triángulo AOF o ángulo en O mide por tanto 159,29518894536446583…º e como os lados AO e AF miden 1 e raíz de 2, calcúlase a distancia OF en 0,4338920466044849… Duplíquese esta distancia ata G. OG mide 0,8677840932… raios e tómase como lado do heptágono.

O erro teórico é de 0,0000166·r

 

   
Arriba