Trazado de polígonos regulares

Páxina principal

Endecágono dado o raio ou a circunferencia circunscrita. Método clásico

Sección de Xeometría

 

Polígonos dado o raio   Polígonos dado o lado

Triángulo equilátero
Cadrado
Pentágono
Hexágono
Heptágono -CL-
Heptágono -Alt1-
Heptágono -Alt2-
Octógono
Eneágono -CL-
Eneágono -Alt1-
Eneágono -Alt2-
Decágono 1
Decágono 2
Endecágono -CL-
Endecágono -Alt1-
Endecágono -Alt2-
Dodecágono -CL-
Tridecágono -Alt1-
Tridecágono -Alt2-
Tetradecágono -CL-
Tetradecágono -Alt1-
Tetradecágono -Alt2-
Pentadecágono -CL-
Hexadecágono -CL-
Heptadecágono -Alt1-
Heptadecágono -Alt2-
Octodecágono -CL-
Octodecágono -Alt1-
Octodecágono -Alt2-
Nonadecágono -Alt1-
Nonadecágono -Alt2-
Icoságono -CL-

Este es un Applet de Java creado con GeoGebra desde www.geogebra.org – Java no parece estar instalado Java en el equipo. Se aconseja dirigirse a www.java.com

Triángulo equilátero
Cadrado 1
Cadrado 2
Pentágono
Hexágono
Heptágono -CL-
Heptágono -Alt1-
Heptágono -Alt2-
Octógono
Eneágono -CL-
Eneágono -Alt1-
Eneágono -Alt2-
Decágono
Endecágono -Alt1-
Endecágono -Alt2-
Dodecágono -CL-
Tridecágono -Alt1-
Tridecágono -Alt2-
Tetradecágono -Alt1-
Tetradecágono -Alt2-
Pentadecágono -Alt-
Hexadecágono -CL-
Heptadecágono -Alt1-
Heptadecágono -Alt2-
Octodecágono -CL-
Octodecágono -Alt1-
Octodecágono -Alt2-
Nonadecágono -Alt1-
Nonadecágono -Alt2-
Icoságono -CL-

Obxectivo: obter como medida lateral a corda de 360/11: 32,72727272…º. Esta corda é dupla do seno de 16,36363636…= 0,281732556841429… polo tanto debe medir 0,563465113682859…

Trácense dous diámetros perpendiculares AB e CD. Trácese un arco de raio igual ao da circunferencia con centro en B para obter E a 30º de C, e outro con centro en C para obter F a 30º de A. Trácese por F un arco de centro E ata cortar o diámetro AB en G. A distancia FG é o lado do endecágono.

Sabendo que EF mide a raíz de 2 porque é a corda de 90º, e que E dista a metade da raíz de 3 do diámetro AB e 0,5 do diámetro CD, G está situado a unha distancia de A igual a 1,5 menos a metade da raíz de 5. Considerando o punto en AG máis cercano a F que forma con F e G un triángulo rectángulo, calcúlase por Pitágoras que FG mide 0,5581216193…

Erro teórico: 0,0053·r

 

   
Arriba