Trazado de polígonos regulares

Páxina principal

Heptágono dado o lado base.
Método alternativo 1

Sección de Xeometría

 

Polígonos dado o raio   Polígonos dado o lado

Triángulo equilátero
Cadrado
Pentágono
Hexágono
Heptágono -CL-
Heptágono -Alt1-
Heptágono -Alt2-
Octógono
Eneágono -CL-
Eneágono -Alt1-
Eneágono -Alt2-
Decágono 1
Decágono 2
Endecágono -CL-
Endecágono -Alt1-
Endecágono -Alt2-
Dodecágono -CL-
Tridecágono -Alt1-
Tridecágono -Alt2-
Tetradecágono -CL-
Tetradecágono -Alt1-
Tetradecágono -Alt2-
Pentadecágono -CL-
Hexadecágono -CL-
Heptadecágono -Alt1-
Heptadecágono -Alt2-
Octodecágono -CL-
Octodecágono -Alt1-
Octodecágono -Alt2-
Nonadecágono -Alt1-
Nonadecágono -Alt2-
Icoságono -CL-

Este es un Applet de Java creado con GeoGebra desde www.geogebra.org – Java no parece estar instalado Java en el equipo. Se aconseja dirigirse a www.java.com

Triángulo equilátero
Cadrado 1
Cadrado 2
Pentágono
Hexágono
Heptágono -CL-
Heptágono -Alt1-
Heptágono -Alt2-
Octógono
Eneágono -CL-
Eneágono -Alt1-
Eneágono -Alt2-
Decágono
Endecágono -Alt1-
Endecágono -Alt2-
Dodecágono -CL-
Tridecágono -Alt1-
Tridecágono -Alt2-
Tetradecágono -Alt1-
Tetradecágono -Alt2-
Pentadecágono -Alt-
Hexadecágono -CL-
Heptadecágono -Alt1-
Heptadecágono -Alt2-
Octodecágono -CL-
Octodecágono -Alt1-
Octodecágono -Alt2-
Nonadecágono -Alt1-
Nonadecágono -Alt2-
Icoságono -CL-

Trácese a mediatriz de AB con dous arcos de centros A e B e raio a distancia AB, que se cortan en C e D. Trácese o segmento BD e a semirrecta a 30º BE, que cortará a mediatriz en F, centro do triángulo equilátero ABD. Lévese BF ao segmento BD: BG. Con centro en G, un arco de raio GB cortará a mediatriz de AB en O, centro da circunferencia circunscrita ao heptágono.

BG mide o raio do triángulo equilátero ABD= 1/3 da raíz de 3: 0,57735026918... e o ángulo ABD ten 60º, polo que a altura de G sobre AB é 0,5 e a distancia á mediatriz de AB 0,21132486540... Por Pitágoras a altura do centro O, apotema do heptágono, é de 1,03728496591… e por tanto o raio 1,15150340881... O raio teórico é o inverso do duplo do seno de 360/14: 1,15238243548...

Erro teórico: 0,00088 = 0,00076·r

 

   
Arriba