MODOS DE FUSIÓN

REVERSE-OUT

PhotoShop

PhotoPaint
Paint Shop Pro
Painter
Gimp
Reverse-Out

 

 
modo Inverter
modo Detrás


Neste modo, o valor tonal da capa de fusión é indiferente. Só importa a sua opacidade,
da que
depende o valor resultante
Con opacidade 0, a capa é transparente. O resultado é o valor base
Con opacidade 100, o resultado é o valor inverso do píxel da capa base
Con outras opacidades obtéñense graos intermedios entre o píxel base e o seu inverso


Aplicacións típicas:
- Inversións parciais dunha imaxe mediante a máscara dunha capa de recheo

 

Páxina principal Contacto Fotografía e Imaxe Dixital