MODOS DE FUSIÓN

SATURACIÓN

PhotoShop

PhotoPaint
Paint Shop Pro
Painter
Gimp
Saturación
Saturación
Saturación
Saturación
Saturación

 

 
modo Ton
modo Cor


Combina os valores de Saturación da capa de fusión cos de Ton e Brillo da capa base

Aplicaciónss típicas:
- Desaturar
- Variar globalmente ou localmente a saturación

 


Páxina principal Contacto Fotografía e Imaxe Dixital