MODOS DE FUSIÓN

AMARELO

PhotoShop

PhotoPaint
Paint Shop Pro
Painter
Gimp
Amarelo

 

 
modo Negro


Combina a canle amarela da capa de fusión coa cián, a maxenta e a negra da capa base
Só está disponible para imaxes CMYK

Aplicacións típicas:
- Superposicións posterizadas
- Virados e duotonos

 


Páxina principal Contacto Fotografía e Imaxe Dixital