MODOS DE FUSIÓN

REVERSE-OUT

O modo Reverse-Out está disponible en Corel Painter.

É semellante ao modo Inverter, salvo en que a imaxe da capa é indiferente, polo que poden facerse os mesmos efectos de capa que con Inverter, simplesmente superpoñendo unha capa de recheo e xogando coa sua opacidade, por exemplo mediante unha máscara de capa

Inversións parciais con pincel ou con máscara de capa

Algúns exemplos que vimos para o modo Inverter, serven para Reverse-Out

Pode pintarse cun pincel, asignándolle este modo, ou tamén aplicar un degradado á máscara de capa, para inverter parte da imaxe:
Arriba

  Páxina principal  
Modos de Fusión