MODOS DE FUSIÓN

NORMAL

PhotoShop

PhotoPaint
Paint Shop Pro
Painter
Gimp
Normal
Normal
Normal
Normal

Normal

 
 
modo Negro
modo Inverter


O valor resultante depende da opacidade da capa de fusión
Con opacidade 0, a capa é transparente. O resultado é o valor base
Con opacidade 100, o resultado é o valor da capa de fusión
Con opacidades intermedias o resultado responde á porcentaxe da diferencia

Aplicacións típicas:
- Fotomontaxes con luminosidade global semellante á das capas superpostas
-
Superposicións sen transición
- Parches, Cortiñas e calquera outro tipo de superposición con transición

Ver exemplos

 

Páxina principal Contacto Fotografía e Imaxe Dixital