MODOS DE FUSIÓN

VERDE

PhotoShop

PhotoPaint
Paint Shop Pro
Painter
Gimp
Verde

 

 
modo Vermello
modo Azul


Combina a canal verde da capa de fusión coa vermella e a azul da capa base
Só está disponible para imaxes RGB

Aplicacións típicas:
- Superposicións posterizadas
- Virados e duotonos

 

Páxina principal Contacto Fotografía e Imaxe Dixital