MODOS DE FUSIÓN

BORRAR

PhotoShop

PhotoPaint
Paint Shop Pro
Painter
Gimp
Borrar

 
 
modo Detrás
modo Disolver


Este modo non se pode asignar a unha capa, senón ao uso de ferramentas de pintura e recheo
É indiferente á cor activa da ferramenta
Fai transparentes os píxeles da capa, segundo a sua opacidade ou fluxo de recheo
Non está disponible en capas con transparencia bloqueada

Aplicacións típicas:
- Crear zonas transparentes de xeito manual
- Aplicar pinceis especiais ao borrado

 

Páxina principal Contacto Fotografía e Imaxe Dixital