MODOS DE FUSIÓN

SOBREEXPOSICIÓN LIÑAL

PhotoShop

PhotoPaint
Paint Shop Pro
Painter
Gimp
Sobreexposición
liñal
Engadir
Agregar (t.n.)

Suma *

 

 
modo Subexpoñer
modo Subexposición liñal


O resultado é a suma dos valores de ambas as dúas capas
É un modo simétrico, xa que non influe qué capa está sobre a outra
O negro en calquera das capas é neutro
O valor inverso ao dunha das capas na outra capa, transfórmase en branco

Aplicacións típicas:
- Iluminar texturas localmente, pintando con grises, ou globalmente con capa superposta Ver exemplos

 

Páxina principal Contacto Fotografía e Imaxe Dixital