MODOS DE FUSIÓN

VERMELLO

PhotoShop

PhotoPaint
Paint Shop Pro
Painter
Gimp
Vermello

 

 
modo Luminosidade
modo Verde


Combina a canle vermella da capa de fusión coa verde e a azul da capa base
Só está disponible para imaxes RGB

Aplicacións típicas:
- Superposicións posterizadas
- Virados e duotonos

 


Páxina principal Contacto Fotografía e Imaxe Dixital