MODOS DE FUSIÓN

TON

PhotoShop

PhotoPaint
Paint Shop Pro
Painter
Gimp
Ton
Matiz
Tinte
Matiz
Ton *

 

 
modo XOR lóxico
modo Saturación


Combina os valores de Ton da capa de fusión cos de Saturación e Brillo da capa base

Aplicacións típicas:
- Colorear sen saturar as zonas neutras

 

Páxina principal Contacto Fotografía e Imaxe Dixital