MODOS DE FUSIÓN

LUMINOSIDADE

PhotoShop

PhotoPaint
Paint Shop Pro
Painter
Gimp
Luminosidade
Luminosidade
Luminosidade
Luminosidade
Valor

 

 
modo Cor
modo Vermello


Combina o valor de Brillo da capa de fusión cos de Ton e Saturación da capa base

Aplicacións típicas:
- Evitar desviacións de cor en filtros e axustes tonais

 


Páxina principal Contacto Fotografía e Imaxe Dixital