MODOS DE FUSIÓN

PANTALLA

PhotoShop

PhotoPaint
Paint Shop Pro
Painter
Gimp
Trama
Pantalla
Pantalla
Pantalla

Pantalla

 

 
modo Escurecer
modo Multiplicar


O resultado é máis craro que calquera das capas
É un modo simétrico, xa que non influe qué capa está sobre a outra
Cálculo en valores de luz: 255-(255-A x 255-B)/255
Cálculo en porcentaxes de tinta: AxB/100

Aplicacións típicas:
- Superposición de proxeccións
- Bri
llos en biseis
- Capas con fondo escuro superpostas

Ver exemplos Ver exemplos

 

Páxina principal Contacto Fotografía e Imaxe Dixital