MODOS DE FUSIÓN

INVERTER

PhotoShop

PhotoPaint
Paint Shop Pro
Painter
Gimp
Inverter

 
 
modo Normal
modo Reverse-Out


É semellante ao modo Normal, invertindo a capa de fusión, segundo a opacidade desta
Con opacidade 0, a capa é transparente. O resultado é o valor base
Con opacidade 100, o resultado é o valor inverso do píxel da capa de fusión
Con opacidades intermedias o resultado responde á porcentaxe da diferencia


Aplicacións típicas:
- Superposición sen transición de elementos en negativo
- Efecto de relevo ou repuxado
- Inversións parciais dunha imaxe segundo a máscara dunha capa duplicada

Ver exemplos

 

Páxina principal Contacto Fotografía e Imaxe Dixital