MODOS DE FUSIÓN

LUZ FORTE

PhotoShop

PhotoPaint
Paint Shop Pro
Painter
Gimp
Luz forte
Luz forte
Luz forte
Luz forte
Craridade forte

 

 
modo Luz suave
modo Luz intensa


Equivale ao modo Superpoñer, invertindo a orde das capas
Un píxel da capa base non pode ser máis do duplo de craro nin máis do duplo de escuro que o píxel da capa de fusión
O gris medio en calquera das capas é neutro
A zona escura na capa de fusión produce na capa base o efecto multiplicar a media intensidade
A zona crara na capa de fusión produce na capa base o efecto trama a media intensidade

Aplicacións típicas:
- Combinación de capas con predominio da capa de fusión
- Aplicar filtro de relevo sen perder a cor

Ver exemplos Ver exemplos

 

Páxina principal Contacto Fotografía e Imaxe Dixital