MODOS DE FUSIÓN

MULTIPLICAR

PhotoShop

PhotoPaint
Paint Shop Pro
Painter
Gimp
Multiplicar
Multiplicar
Multiplicar
Multiplicar

Multiplicar

 

 
modo Trama
modo Sobreexpo˝er


O resultado é máis escuro que calquera das capas
É un modo simétrico, xa que non influe qué capa está sobre a outra
Cálculo en valores de luz: AxB/100

Aplicacións típicas:
- Superposición de diapositivas ou de tintados Ver exemplos
- Sombras en biseis
- Sombras sobre detalles Ver exemplos
- Mellorar atmósfera en fotografías brandas Ver exemplos
- Tatuaxes Ver exemplos
- Efectos gráficos: liñas de bordo Ver exemplos

 

Páxina principal Contacto Fotografía e Imaxe Dixital