MODOS DE FUSIÓN

DISOLVER

PhotoShop

PhotoPaint
Paint Shop Pro
Painter
Gimp
Disolver
Disolver
Disolver
Disolver
 
 
modo Borrar

 

 

 

modo Acrarar


Convirte os graos de transparencia da capa nun tramado aleatorio de píxeles opacos

Aplicacións típicas:
- Resplandores ruidosos, efectos de desintegración Ver exemplos
- Simulación de grao de emulsión Ver exemplos

 

Páxina principal Contacto Fotografía e Imaxe Dixital