MODOS DE FUSIÓN

SUPERPOÑER

PhotoShop

PhotoPaint
Paint Shop Pro
Painter
Gimp
Superpoñer
Superposición
Recubrir
Superpoñer

 

 
modo Subexposición liñal
modo Luz suave


Un píxel da capa de fusión non pode ser máis do duplo de craro nin máis do duplo de escuro que o píxel da capa base
O gris medio en calquera das capas é neutro
A zona escura na capa base produce na capa de fusión o efecto multiplicar a media intensidade
A zona crara na capa base produce na capa de fusión o efecto trama a media intensidade

Aplicacións típicas:

- Combinación de capas con predominio da capa base
- Superpoñer motivos e recheos de cor
Ver exemplos
- Colorear dende escala de grises Ver exemplos
- Letras sobre texturas Ver exemplos
 

 

Páxina principal Contacto Fotografía e Imaxe Dixital