MODOS DE FUSIÓN

EXCLUSIÓN

PhotoShop

PhotoPaint
Paint Shop Pro
Painter
Gimp
Exclusión
Exclusión
Exclusión

 

 
modo Diferencia
modo AND lóxico


O píxel negro da capa de fusión transfórmase no valor del píxel base
O píxel branco na capa de fusión toma o valor inverso do píxel base
O contraste máximo para a capa de fusión está limitado ao existente na capa base
A capa base invírtese en proporción ao valor da capa de fusión

Aplicacións típicas:
- Recorte de contraste en positivo ou negativo
- Efectos de clave alta Ver ejemplos

 

Páxina principal Contacto Fotografía e Imaxe Dixital