MODOS DE FUSIÓN

COR

PhotoShop

PhotoPaint
Paint Shop Pro
Painter
Gimp
Cor
Cor
Cor
Cor
Cor

 

 
modo Saturación
modo Luminosidade


Combina os valores de Ton e Saturación da capa de fusión co de Brillo da capa base

Aplicacións típicas:
- Colorear, mantendo os valores de claroscuro
- Simular filtros fotográficos

 

Páxina principal Contacto Fotografía e Imaxe Dixital