MODOS DE FUSIÓN

NEGRO

PhotoShop

PhotoPaint
Paint Shop Pro
Painter
Gimp
Negro

 

 
modo Amarelo


Combina a canle negra da capa de fusión coa cián, a maxenta e a amarela da capa base
Só está disponible para imaxes CMYK

Aplicacións típicas:
- Superposicións posterizadas
- Virados e duotonos

 

Páxina principal Contacto Fotografía e Imaxe Dixital