MODOS DE FUSIÓN

DETRÁS

PhotoShop

PhotoPaint
Paint Shop Pro
Painter
Gimp
Detrás
Detrás

 
 
modo Reverse-Out
modo Borrar


Este modo non se pode asignar a unha capa, senón ao uso de ferramentas de pintura e recheo
Equivale a invertir o bloqueo de transparencia na capa
Non está disponible en capas con transparencia bloqueada
Afecta ás zonas transparentes e respeita as opacas

Aplicacións típicas:
- Pintar arredor de elementos con bordos irregulares
- Encher zonas transparentes dunha capa
- Aportar cor mate de fundido

Ver exemplos

 

Páxina principal Contacto Fotografía e Imaxe Dixital