MODOS DE FUSIÓN

XOR LÓXICO

PhotoShop

PhotoPaint
Paint Shop Pro
Painter
Gimp
XOR lóxico

 

 
modo OR lóxico
modo Ton


O valor resultante é a diferencia de valores nas capas

Aplicacións típicas:
- Tampón
- Transición a desenfoque (efecto foco suavizado)

 

Páxina principal Contacto Fotografía e Imaxe Dixital