MODOS DE FUSIÓN

LUZ SUAVE

PhotoShop

PhotoPaint
Paint Shop Pro
Painter
Gimp
Luz suave
Luz suave
Luz débil
Luz suave
Craridade suave

 

 
modo Superpoņer
modo Luz forte


O rango da capa de fusión está limitado polo valor multiplicado e o tramado do píxel da capa base
Os valores máis extremos da capa base case non se modifican polos da capa de fusión
O gris medio na capa de fusión é neutro
A resultante é un efecto superpoñer moderado

Aplicacións típicas:
- Aplicar texturas de acabado a fotografías Ver exemplos
- Reflexos en superficies opacas brillantes, como metal
- Reforzar cores pintando Ver exemplos

 

Páxina principal Contacto Fotografía e Imaxe Dixital