MODOS DE FUSIÓN

SOBREEXPOÑER

PhotoShop

PhotoPaint
Paint Shop Pro
Painter
Gimp
Sobreexpoñer
cor
Acrarar
cor
Máscara de
sombra

Branquear

 

 
modo Multiplicar
modo Subexpo˝er


O resultado é máis craro que calquera das capas
O píxel base de valor inverso ao píxel da capa de fusión transfórmase en branco, así como todos os de valor superior

Aplicacións típicas:
- Pintando con grises, realce de ollos, pelo, cristal ou auga Ver exemplos
- Efectos de luz con tampón de clonar Ver exemplos

 

Páxina principal Contacto Fotografía e Imaxe Dixital