MODOS DE FUSIÓN

LUZ LIÑAL

PhotoShop

PhotoPaint
Paint Shop Pro
Painter
Gimp
Luz liñal

 

 
modo Luz intensa
modo Luz focal


O píxel da capa de fusión asigna o seu valor ao seu inverso na capa base, ou unha variación equivalente a calquera outro valor
O gris medio na capa base é neutro
A zona escura na capa de fusión produce na capa base o efecto subexpoñer completo
A zona crara na capa de fusión produce na capa base o efecto sobreexpoñer completo

Aplicacións típicas:
- Máis contraste que luz intensa, con zonas extremas. Efectos drásticos de textura e contraste

 

Páxina principal Contacto Fotografía e Imaxe Dixital