Cuadratura pola tanxente de 40º


Trázase o cadrado circunscrito con diámetros e diagonais. Calcúlase sobre un lado o valor 2, e logo sobre o diámetro 3, cun arco que pasa polo punto áureo da semidiagonal.

Sobre unha vertical que pasa por este punto, lévase a hipotenusa do triángulo que forman
3 e a sección áurea da metade do lado do cadrado.

<< Pasar o cursor por enriba do gráfico

 

Restando do lado completo esta medida, temos o raio dunha circunferencia que, trazada nas esquinas, recorta as diagonais dando as do cadrado equivalente.

 

teórico 3,1415926
construido 3,1415896
erro = 0,000003.r

Cuadratura tomada de Carlos Calvet: Apontamentos sobre Geometria Sagrada II. en Colóquio Artes nº 59, Fundación Calouste Gulbekiam, Lisboa 1983
Cuadratura exipcia (I) Cuadratura exipcia (II) cuadratura babilónica Cuadratura R2 + R3 Cuadratura pola raiz de fi (I) Cuadratura pola raiz de fi (II)Cuadratura polo número áureo Cuadratura pola raíz de 2 Cuadratura pola tanxente de 30º
Cuadratura polo cadrado do número áureo (I)
Cuadratura polo cadrado do número áureo (II) Cuadratura de Viète Cuadratura de Hobson Cuadratura pitagorica Cuadratura pitagórico-salomónica Cuadratura pola tanxente de 40º Cuadratura de Goodhue Cuadratura de Specht
Cuadratura con 2/3 de raíz de 5
Cuadratura de Gelder Cuadratura 1 de Ramanujan Cuadratura pola raiz de 5 Cuadratura pola tanxente de 30º Cuadratura 1 de Sarmiento Cuadratura dos tres lados do decágono Cuadratura 2 de Ramanujan Cuadratura 2 de Sarmiento